Federatie Keuring 2019

Landelijke FAWBG wijn, likeur en bierkeuring 2019

Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de FAWBG worden er jaarlijks landelijke keuringen georganiseerd. De afgelopen jaren was de keuring beperkt tot wijn en likeur. Dit jaar heeft het bestuur het brouwen van bier in haar taakstelling opgenomen. Er is dan ook een bestuurslid bijgekomen die zich specifiek richt op deze doelgroep. 

Dit heeft geresulteerd is het toevoegen van bier aan de landelijke keuringen. Het komende jaar zal deze keuring, net als vorig jaar, plaatsvinden op 11 mei 2019 in het Schadewijkcentrum, Leeuwerikstraat 2 , 5348 XA in Oss. 

De keuring staat open voor alle leden van bij de FAWBG aangesloten gilden. Om een goede organisatie mogelijk te maken kunnen flessen uitsluitend aangemeld worden via een voorinschrijving. Het inschrijfformulier zal aan de gildebesturen worden toegezonden en u kunt het downloaden van de website van de FAWBG. 

De wedstrijdreglementen voor  wijn en likeur en de te gebruiken biertypelijst van de BKG zijn ook op de website te vinden. U kunt uw flessen inleveren tussen 10.30 en 11.00 uur op de keuringslocatie. De keuring zal plaats vinden tussen 11.30 en 16.00 uur. Na de keuring zal de prijsuitreiking starten om 17.00 uur.

Namens de wedstrijdcommissie en het bestuur

Bram Groot

Downloads reglementen en typen