• de FAWBG zorgt voor de uitzending van wijn- en likeurkeurmeesters.
    De kosten hiervoor bedragen voor alle Nederlandse gilden € 15,00 per keurmeester.
    Aangesloten gilden hebben het recht om eenmaal per jaar gratis gebruik te maken van de
    diensten van 1, 2 of 3 wijn- of likeurkeurmeesters.
    Keurmeesters kunnen helaas niet bij afzonderlijke gilden worden ingezet op de dagen dat zij
    hun gezamenlijke bijeenkomsten hebben.
    Ook op de dag van de federatiekeuring, en kort daaraan vooraf gaande of kort daarna, kan geen beroep
    worden gedaan op een keurmeester van de federatie.
    Het aantal gratis keurmeester inzetten per jaar staat in directe relatie tot het aantal bij de
    FAWBG bekende leden van het gilde, als volgt:
    • bij een ledenaantal < 30: 1 keurmeester
    • bij een ledenaantal ≥ 30 en < 60: 2 keurmeesters
    • bij een ledenaantal ≥ 60: 3 keurmeesters.
    Een keurmeester keurt maximaal 15 flessen. Twee keurmeesters maximaal 25 flessen. 
  • Voorafgaand aan de landelijke Federatiekeuring zal twee maanden vóór en na deze datum geen keuringen plaats kunnen vinden. 

Aanvragen van keurmeesters kan eenvoudig via de(ze) website. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

img_3783