De "B" van bier in het FAWBG

Sinds maart 2018 worden de belangen voor de bierbrouwers weer behartigd in het FAWBG. Tijdens de algemene ledenvergadering is Peter Majoor voorgedragen om de “bierpoot” nieuw leven in te blazen. Daarvoor zijn ideeën, inzet en veel tijd voor nodig.

Een van de ideeën is het organiseren van een landelijke bierkeuring voor de aangesloten gilden van het FAWBG. Kampioenschappen kennen wij al genoeg onder brouwend Nederland. 

Tijdens de landelijke wijn en likeur keuring zal er ook gelegenheid zijn om de bieren in de klasse A, B, C en D te laten keuren. In tegenstelling tot het keuren van de wijnen en likeuren zal het bier gekeurd worden door het Bier Keurmeesters Gilde, afgekort BKG.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan nieuw cursusmateriaal voor bierbrouwen. Niet in de vorm van een gedrukt cursusboek maar in de vorm van een (Powerpoint) presentatie als leidraad en ondersteuning voor de ervaren brouwer die de cursus zal geven. Goede naslagwerken zoals “Verander H2O in Bier” en “Bierbrouwen voor Dummies” zijn er al genoeg. Een opzetje voor een cursus is onder tab Downloads te vinden. 

Voor alle biergerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Peter Majoor